Rock L

Największy z dostępnych kamieni - 109cm długości.

Kolekcja:

109cm

x 70cm

43cm

125kg

Kup online

W kolekcji